Броксио през 2017

2017 е рождената година на Броксио – застрахователният брокер с амбицията да предложи на клиентите си максимална прозрачност и услуги от 21ви век.

Идеята се зароди за първи път през май 2017 г. Екипът беше сформиран в следващите два месеца и на 1/08/2017 на бял свят се появи Брокс Иновейшънс ООД. Kлючова дата за нас беше 28 Август 2017, когато получихме и брокерски лиценз от Комисията за Финансов Надзор. През следващите два месеца сключихме договори с почти всички водещи застрахователи на българския пазар.

В процес на разработка и почти на финал е и нашата платформа за онлайн здравно застраховане. Всички застрахователи принципно потвърдиха готовността си да участват и да предлагат оферти през нея. Към 31/12/2017 вече имаме редица клиенти, които ни се довериха и сключиха застраховки с помощта на наши консултанти. 
Така изпращаме нашите първи месеци, изпълнени с надежда, вяра и амбиция да продължим по пътя на успеха и през 2018.
Следете ни на нашата страница с новините за повече информация.

С пожелания за много успешна и щастлива 2018 година от екипа на Броксио.

Scroll to top