GDPR (5та част) – Правото “да бъдете забравени” и Правото на преносимост на данните съгласно GDPR.

В серия от публикации разглеждаме различни аспекти и последици за фирмите след влизането на регулацията в сила през Май 2018 г. и връзката й с Кибер Застраховката. Вече разгледахме Изискванията за уведомление, Изискването за изрично съгласие, ролята на Служителя по сигурността, Изискването за изрично съгласие и профилирането на потребителите. В настоящата публикация ще изследваме правото […]

Scroll to top