Здравна застраховка за вашите служители – какво представлява

Какви са проблемите при избора и сключването на здравна застраховка според специалисти от отдел човешки ресурси?

Допълнителната здравна застраховка за служителите започва да става неизменна част от социалния пакет придобивки, които получават служителите във фирмата. Този тип застраховки се развиват с най-бързо темпо на нашия пазар – ръстът за 2017 спрямо 2016 е малко повече от 20% и премиен приход от почти 100 млн. лв. Това е много положителна тенденция, тъй като здравната застраховка дава възможност на служителите да се възползват от по-добра здравна услуга в случай на необходимост. Застраховката може да включва в обхвата си:

 • Профилактика – това са здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията
 • Извънболнична помощ – първични и повторни контролни прегледи и изследвания при свободно избран лекар, в извънболнични амбулаторни условия
 • Болнична помощ – включва диагностика и лечение на застрахованите лица в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, различни манипулации и операции
 • Услуги за комфорт – медицински дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия с цел ускоряване на оздравителния процес
 • Възстановяване на разходи – възстановяване на извършени разходи за медицински услуги, закупуване на лекарства, помощни средства и медицински изделия
 • Дентална помощ – предоставя услуги, свързани с контрола на състоянието на зъбите и устната кухина. 

Бързият темп на развитие на тази пазара на тези застраховки и нарастващият интерес от страна на фирмите към нея ни подтикна да направим проучване сред специалисти Човешки ресурси относно проблемите, които срещат при избора на застраховател и сключването на здравна застраховка за служителите[

Резултати от проучването за процеса по сключване на здравна застраховка за служителите на фирмата

В проучването взеха участие над 90 специалисти от отдел Човешки ресурси. Целта ни беше да разберем какви са аспектите в целия процес, които те биха искали да се променят и дали смятат, че са постигнали най-доброто съотношение цена /качество.

От получените отговори могат да се обобщят следните данни:
 • 87% от отговорилите биха искали да променят процеса по избор на покрития между отделните застрахователни компании, като го направят по-лесен и достъпен;
 • 86% казват, че ще се радват ако имат по-добри и ясни критерии за сравнение на офертите на застрахователите;
 • 73% мислят, че е нужна по-конкурентна среда за провеждане на конкурсите;
 • 71% желаят по-прозрачен процес, независимо дали използват услугите на консултант или не;
 • повече от 65% от запитаните не могат да кажат или биха искали да имат повече увереност дали са постигнали най-добрата пазарна цена на пакетите, които са закупили;

Тези резултати дават ясна индикация за проблемите, които срещат фирмите при избора си на застраховател за допълнителната здравна застраховка. Въпреки широкото търсене на тези застраховки повечето от запитаните срещат трудности в това да се ориентират в различните пакети и услуги, предлагани от застрахователите. Това прави процеса неефективен и сложен за управление.

Какви решения предлагаме ние от Брокс Иновейшънс ООД?

За да адресираме тези проблеми и да предоставим на фирмите лесен за обслужване процес, ние разработихме abeXIo – уеб-базирана платформа, която адресира посочените по-горе проблеми и улеснява процеса по сключване / подновяване на полицата за допълнителното здравно застраховане на служителите. 
Чрез платформата в няколко лесни стъпки можете сами да организирате онлайн търг, в който се включват само застрахователите, които клиентът желае да покани за участие. След потвърждение на условията по застраховката те автоматично влизат в търг с обратно наддаване.  

Как точно платформата адресира всеки от горните проблеми?

По-лесен избор на покрития – в платформата са зададени два пакета, които са базирани на цялостен анализ на продуктите, които предлагат 8 от водещите застрахователи на нашия пазар. Смеем да твърдим, че така създадените пакети обхващат в почти пълна степен покритията, които се предлагат от застрахователите. В случай че искате да добавите / премахнете покритие от избрания пакет, можете да го направите само с един клик на мишката.
Ясни критерии за сравняване на офертите – вие избирате кои критерии да включите в запитването. На тази база се формира оценка (точки) за всеки застраховател, която по време на търга ще се променя в зависимост от предложената от него цена.
По-конкурентна среда – Процесът на подаване на оферти е под формата на търг с обратно наддаване (по-ниската цена печели). Всеки от застрахователите получава по време на търга обратна връзка от системата доколко е конкурентна неговата оферта, за да може да предложи подобрение, ако желае.  Така се гарантира прозрачна и конкурентна среда.
По-прозрачен процес – Освен прозрачността, постигната от отворения търг с обратно наддаване, ние целим да сме напълно коректни спрямо нашите клиенти. За тази цел и за да не влияем в изхода от конкурса, нашето възнаграждение представлява един и същ фиксиран процент на комисионна от застрахователя, с който клиентът реши да сключи застраховката. Благодарение на по-ефективното управление на процеса процентът на нашето възнаграждение, който получаваме от застрахователите,  е повече от два пъти по-нисък от средния за пазара. 
Комбинацията от ефективно управление на процеса и силната конкурентна среда адресират и последния посочен проблем, а именно – постигане на най-доброто съотношение цена / качество. 
  
За първите клиенти, които се възползваха от услугата, постигнахме значителна оптимизация на времето за създаване, изпращане на покани до различните застрахователи и разглеждането на получените ценови оферти.  За някои клиенти постигнахме подобрение на цената с над 15%.

В случай че имате интерес и бихте искали да разбере повече, ние сме разположение за среща, за да направим кратка демонстрация как работи платформата.

Може да научите повече и на https://abexio.com или на телефон 0876 007717

Scroll to top