Онлайн Застраховка „Гражданска отговорност“ по Общ регламент за защита на данни (GDPR)

Застраховката „Гражданска отговорност“ по Общ регламент за защита на данни (GDPR) е предназначена да предпази фирмите в случай на нарушена конфиденциалност на лични и / или корпоративни данни. Освен претенциите от засегнатите субекти на данни застраховката покрива и административните разходи за професионални услуги, за юридически консултации и представителство във връзка с всяко Разследване на регулаторен орган.

Отговорете на няколко основни въпроса и ще получите веднага нашата оферта. В случай, че предложената цена отговаря на Вашите очаквания, следва да потвърдите, че спазвате изискванията на Общата регулация за защита на личните данни.