Връзката между Кибер застраховката, превенцията и профила на хакера

Технологията и нанесените вреди определят профила на хакерите. Фирмите имат различни мерки за защита, но кибер застраховката е най-доброто решение в случай на инцидент.

Профилът на хакерите се определя основно от следните фактори  с какъв ресурс разполагат, какви са мотивите зад техните действия и какво е нивото им на компетентност. За всеки тип хакерски профил превантивните мерки от страна на фирмите са различни. Същото важи и за Кибер застраховката, която адресира спецификите на всеки профил по различен начин.
Така профилите могат да се обобщят в следните групи аматьори, хакери и мрежи/синдикати. В диаграмата за всяка група са посочени нейните характеристиките, превенцията от страна фирмите и действията на застрахователите.
Ако искате да поговорим в детайли за това как работи Кибер застраховката в този контекст, се свържете с нас на office@broxio.bg или на телефон 0888 894039
Scroll to top