GDPR (5та част) – Правото “да бъдете забравени” и Правото на преносимост на данните съгласно GDPR.

В серия от публикации разглеждаме различни аспекти и последици за фирмите след влизането на регулацията в сила през Май 2018 г. и връзката й с Кибер Застраховката. Вече разгледахме Изискванията за уведомление, Изискването за изрично съгласие, ролята на Служителя по сигурността, Изискването за изрично съгласие и профилирането на потребителите. В настоящата публикация ще изследваме правото […]

GDPR (4та част) – Профилиране и правото на потребителите за избягване на решения вследствие на профилиране

Какво означава „профилиране“ съгласно Общата Регулация за защита на личните данни (GDPR) В серия от публикации разглеждаме различни аспекти и последици за фирмите след влизането на регулацията в сила през Май 2018 г. и връзката с Кибер Застраховката. Вече разгледахме Изискванията за уведомление,ролята на Служителя по сигурността и Изискването за изрично съгласие. В настоящата публикация […]

GDPR (3та част) – Изискване за изрично съгласие при обработка на лични данни

В серия от публикации ще разгледаме някои практически аспекти и последици за фирмите след влизането на регулацията в сила през Май 2018 г. и връзката й с Кибер Застраховката. В първата от тези публикации разгледахме Изискванията за уведомление, а във втората  ролята на Служителя по сигурността на данните. В настоящата публикация ще изследваме изискването за уведомяване и […]

GDPR (2-ра част) Служител за сигурността на данните (Data Protection officer)

В серия от публикации ще разгледаме някои практически аспекти и последици за фирмите след влизането на Общата регулация за защита на личните данни (GDPR) в сила през Май 2018 г. и връзката й с Кибер Застраховката. В първата от тези публикации разгледахме Изискванията за уведомление. Втората ще Ви даде информация за ролята на Служителя за […]

GDPR (1-ва част) Връзката между Кибер Застраховка и GDPR – Обща Регулация за защита на личните данни. (Обновена)

Преди около месец започнахме серия от публикации свързани с Общата Регулация за защита на личните данни (GDPR) и връзката с Кибер застраховката. След откритите пропуски в сигурността на чиповете произвеждани от световният лидер – Intel (Biggest Cyber security flaw ever discovered), темата е по-актуална от всякога. Отново публикуваме първата статия от тази серия, която дава […]

Scroll to top