Кибер застраховка срещу хакерски атаки

В ерата на информационните технологии, дигиталните решения в бизнеса навлизат все по-широко. Анализа на риска да станете обект на хакерска атака е част от доброто управление на фирмата. Фирмите инвестират в защитни системи, обучение на персонала и поддържане на резервни копия с важни бизнес данни. Част от подготовката включва и изготвянето на план за действие […]

Scroll to top