How does Covid-19 affect the IT companies?

Following the wide application of „work from home “policy, IT Companies operate in a higher risk environment that can trigger professional liability claims. The entire world is closely following the development of the Covid-19 pandemic outbreak. The economy is already starting to feel the effect of limited travel, government bans of public gatherings, and widely […]

Здравна застраховка за вашите служители – какво представлява

Какви са проблемите при избора и сключването на здравна застраховка според специалисти от отдел човешки ресурси? Допълнителната здравна застраховка за служителите започва да става неизменна част от социалния пакет придобивки, които получават служителите във фирмата. Този тип застраховки се развиват с най-бързо темпо на нашия пазар – ръстът за 2017 спрямо 2016 е малко повече […]

GDPR (5та част) – Правото “да бъдете забравени” и Правото на преносимост на данните съгласно GDPR.

В серия от публикации разглеждаме различни аспекти и последици за фирмите след влизането на регулацията в сила през Май 2018 г. и връзката й с Кибер Застраховката. Вече разгледахме Изискванията за уведомление, Изискването за изрично съгласие, ролята на Служителя по сигурността, Изискването за изрично съгласие и профилирането на потребителите. В настоящата публикация ще изследваме правото […]

GDPR (4та част) – Профилиране и правото на потребителите за избягване на решения вследствие на профилиране

Какво означава „профилиране“ съгласно Общата Регулация за защита на личните данни (GDPR) В серия от публикации разглеждаме различни аспекти и последици за фирмите след влизането на регулацията в сила през Май 2018 г. и връзката с Кибер Застраховката. Вече разгледахме Изискванията за уведомление,ролята на Служителя по сигурността и Изискването за изрично съгласие. В настоящата публикация […]

GDPR (3та част) – Изискване за изрично съгласие при обработка на лични данни

В серия от публикации ще разгледаме някои практически аспекти и последици за фирмите след влизането на регулацията в сила през Май 2018 г. и връзката й с Кибер Застраховката. В първата от тези публикации разгледахме Изискванията за уведомление, а във втората  ролята на Служителя по сигурността на данните. В настоящата публикация ще изследваме изискването за уведомяване и […]

Застраховка срещу ЗАГУБА НА ДОХОД

  Прекъсване на дейността вследствие на материална загуба по Имуществена застраховка Застраховката срещу прекъсване на дейността обезщетява застрахования за загубата на доход вследствие на застрахователно събитие. Покритието е в сила, ако клиентът има действаща застраховка, покриваща интереса му за сградата и/или имуществото срещу подобно събитие. Иначе казано прекъсването следва да произтича от покрит по полицата […]

Броксио през 2017

2017 е рождената година на Броксио – застрахователният брокер с амбицията да предложи на клиентите си максимална прозрачност и услуги от 21ви век. Идеята се зароди за първи път през май 2017 г. Екипът беше сформиран в следващите два месеца и на 1/08/2017 на бял свят се появи Брокс Иновейшънс ООД. Kлючова дата за нас беше […]

GDPR (2-ра част) Служител за сигурността на данните (Data Protection officer)

В серия от публикации ще разгледаме някои практически аспекти и последици за фирмите след влизането на Общата регулация за защита на личните данни (GDPR) в сила през Май 2018 г. и връзката й с Кибер Застраховката. В първата от тези публикации разгледахме Изискванията за уведомление. Втората ще Ви даде информация за ролята на Служителя за […]

Връзката между Кибер застраховката, превенцията и профила на хакера

Технологията и нанесените вреди определят профила на хакерите. Фирмите имат различни мерки за защита, но кибер застраховката е най-доброто решение в случай на инцидент. Профилът на хакерите се определя основно от следните фактори –  с какъв ресурс разполагат, какви са мотивите зад техните действия и какво е нивото им на компетентност. За всеки тип хакерски […]

GDPR (1-ва част) Връзката между Кибер Застраховка и GDPR – Обща Регулация за защита на личните данни. (Обновена)

Преди около месец започнахме серия от публикации свързани с Общата Регулация за защита на личните данни (GDPR) и връзката с Кибер застраховката. След откритите пропуски в сигурността на чиповете произвеждани от световният лидер – Intel (Biggest Cyber security flaw ever discovered), темата е по-актуална от всякога. Отново публикуваме първата статия от тази серия, която дава […]

Scroll to top