Броксио през 2017

2017 е рождената година на Броксио – застрахователният брокер с амбицията да предложи на клиентите си максимална прозрачност и услуги от 21ви век. Идеята се зароди за първи път през май 2017 г. Екипът беше сформиран в следващите два месеца и на 1/08/2017 на бял свят се появи Брокс Иновейшънс ООД. Kлючова дата за нас беше […]

Scroll to top