Връзката между Кибер застраховката, превенцията и профила на хакера

Технологията и нанесените вреди определят профила на хакерите. Фирмите имат различни мерки за защита, но кибер застраховката е най-доброто решение в случай на инцидент. Профилът на хакерите се определя основно от следните фактори –  с какъв ресурс разполагат, какви са мотивите зад техните действия и какво е нивото им на компетентност. За всеки тип хакерски […]

Кибер застраховка срещу хакерски атаки

В ерата на информационните технологии, дигиталните решения в бизнеса навлизат все по-широко. Анализа на риска да станете обект на хакерска атака е част от доброто управление на фирмата. Фирмите инвестират в защитни системи, обучение на персонала и поддържане на резервни копия с важни бизнес данни. Част от подготовката включва и изготвянето на план за действие […]

Scroll to top